Najbližšie stretnutie MsPP

V sobotu dňa  24.6.2023 so začiatkom o 9,15 hod. sa uskutoční v Kostole Ducha Svätého stretnutie Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia a ctiteľov tohoto svätca. Stretnutie bude spojené so svätou omšou so začiatkom o 11,00 hod. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame.

Vážení duchovní asistenti, animátori a členovia modlitbových skupín,

pozdravujeme vás srdečne  a úprimná vďaka vám všetkým. Sme na konci roka stretnutí a mnohých katechéz, ktoré sme doteraz urobili, sú naďalej darom od Boha, ktorý nám dáva čoraz viac nadšenia a odvahy pokračovať.

Prosíme, aby sme boli zjednotení dňa:

16. júna 2023   Deň spoločnej modlitby

V spolupráci s modlitbovou skupinou sv. Pátra Pia Domu úľavy v utrpení, pozývame všetky modlitbové skupiny sv. Pátra Pia rozptýlené po celom svete, aby venovali hodinu modlitby na nasledujúce úmysly:

· Modlime sa za pápeža, katolícku cirkev, za chudobných a všetkých prenasledovaných kresťanov na celom svete;

· aby Pán oslobodil svet od vojen a osobitným spôsobom daroval Ukrajine mier a naklonil srdce mocných k milosti jeho milosrdenstva;

· Modlime sa za otca dp. Franca Mosconeho, aby mu Pán, Panna Mária Milostiplná a svätý Páter Pio neustále pomáhali v jeho novej pastoračnej misii a napĺňali ho nebeskými milosťami a požehnaním;

· Modlime sa, aby sa všetky modlitbové skupiny sv. Pátra Pia stali „svetelnými majákmi pre svet a záhradami viery a ohniskami lásky”, ako si to želal svätý Páter Pio;

· Modlime sa za Dom úľavy v utrpení (Casa Sollievo della Sofferenza), aby mohol ďalej rásť ako „chrám modlitby a vedy“, za administrátorov a zdravotnícky personál;

· modlitba za duchovné a fyzické uzdravenie všetkých chorých;

· modlitba za povolania k zasvätenému životu a k služobnému kňazstvu;

· Modlime sa za duchovné a fyzické uzdravenie všetkých chorých a slabých;

· Modlime sa za duchovné povolania; za povolania k zasvätenému životu a k služobnému kňazstvu;

· Modlime za duše v očistci; , najmä za tie najopustenejšie;

· Modlime za konkrétne úmysly každej modlitbovej skupiny.

16. júna 2023 môže každá modlitbová skupina sv. Pátra Pia zorganizovať spoločnú modlitbu (so svätou omšou alebo s s adoráciou atď.), ktorá prinesie k Pánovi vyššie uvedené modlitbové úmysly.

Sme si istí, že naša jednomyseľná a úprimná modlitba k Pánovi, ponúknutá s vierou a úplnou dôverou na príhovor Panny Márie Milostiplnej a svätého Pátra Pia z Pietrelciny, bude predchodcom hojných milostí a nebeských požehnaní pre nás všetkých a celý svet.

S bratskou láskou Vám želáme pokoj a Božie požehnanie všetkým.

www.operapadrepio/gruppidipreghiera.it

Všetkých, čo majú záujem o modlitby, srdečne pozývame 16.6.2023 o 17,50 do špitálika - kostolíka Ducha Svätého.