Najbližšie stretnutie MsPP

DO POZORNOSTI

Pozývame všetkých členov MsPP a ctiteľov sv. Pátra Pia na stretnutie MsPP dňa 1.4.2023 v Kostolíku Ducha Svätého so začiatkom o 9,15 hod. Stretnutie bude ukončené svätou omšou so začiatkom o 11,00 hod. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame.

.

Krížová cesta so sv. Pátrom Piom:

https://fra-pio.blogspot.com/2019/03/krizova-cesta-s-patrom-piom.html

Ponúkame k nahliadnutiu najnovšie vydanie Bulletinu MsPP:

Páter Pio opísal v listoch duchovnému otcovi pátrovi Augustínovi niektoré zo svojich mystických zážitkov. Vo svojich víziách sa stretával najčastejšie s Ježišom a fragmenty ich rozhovorov, ktoré svätec opísal Augustínovi, nás varujú pred náročnými a komplikovanými časmi, ktoré podľa jeho predpovedí majú prísť.

Páter Pio: „Situácia je vážna!“

V roku 1965, počas Veľkého týždňa, Páter Pio podľa svedkov viackrát vykríkol a zvolal:

Pomôžte mi modliť sa, ja už nevládzem! Neviete, aké strašné časy sú. Nespite teraz a odložte všetky súkromné záležitosti stranou. Uznajte konečne vážnosť situácie! Ľudstvo sa nachádza v zomieraní. Nemôžem pre vás už nič viac urobiť, pretože tu rozhoduje priamy trest Boží. Šťastní sú všetci, ktorí zomreli.“

Jeho spolubratia ho vraj ešte nikdy nevideli tak strašne trpieť, ako práve v tejto chvíli. „Milý Bože, daj mi umrieť,“ volal.

Panna Mária je sklamaná, lebo sa nikto nepostaral o jej posolstvo z roku 1917 vo Fatime. Dobrí idú svojou cestou a nerobia si starosti, zlí ďalej kráčajú po širokých cestách k záhube. Vôbec sa nestarajú o tresty, ktoré im hrozia. Koľko duší sa rúti do pekla, mnohé národy zmiznú zo sveta! Musíte ostatným ľuďom povedať, aby nečakali, kým pápež, biskupi a kňazi vydajú výzvu k pokániu a modlitbe. Je načase, aby každý z vlastnej iniciatívy a podľa pokynov Matky Božej konal sväté podujatia a svoj život pretvoril,“ dodal.

Dôležitý list o konci časov

V liste z roku 1959, ktorý adresoval Páter Pio svojmu predstavenému, mal podrobne opísať aj zjavenie, ktoré mu ukázal Ježiš o konci sveta. List bol pre jeho okolie prekvapujúci, aj keď mnohí svätci už dávno pred Pátrom Piom hovorili o rovnakých veciach – o tom, že svet speje k zničeniu a ľudia opustili pravú cestu. Ak sa okamžite neobrátia a nenapijú sa z prameňa pokory a milosrdnej lásky, dôjde ku katastrofe. V liste sa ďalej píše, že svet bol zverený človeku ako záhrada. Človek ho však otrávil a nakazil jedmi. Je tu potrebný dôkladný a hlboký zásah, no ten môže prísť iba – z neba…

O čom písal Páter Pio predstaveným?

V listoch svojmu duchovnému vodcovi mal svätec písať aj o veciach, na ktoré sú zvlášť v dnešnej dobe mnohí ľudia zvedaví. Vzhľadom na situáciu vo svete, úpadok morálky či hrozbu ďalšej celosvetovej vojny, je totiž varovanie pred tým, čo môže prísť na svet, mimoriadne aktuálne.

Pripravte sa na prežitie troch dní v absolútnej tme. Tieto tri dni sú veľmi blízko. V týchto dňoch zostanete ako mŕtvi, bez jedla a pitia. Potom sa vráti svetlo. Veľa ľudí ho však už nikdy neuvidí,“ dozvedáme sa s tým, že mnoho ľudí bude utekať preč, zem sa bude triasť a nastane panika. Situácia, ktorú opisujú vo svojich víziách mimochodom aj iní svätci, nielen Páter Pio, bude mimoriadne vážna. „… prichádza čas, kedy si ľudia pre kus chleba vypichnú oči. Obchody budú vydrancované, sklady vykradnuté a zničené…“

Na porovnanie – podobné slová sme si vypočuli aj od blahoslavenej Anny Márie Taigi: „Boh bude trestať svet dvojakým spôsobom. Na zemi to budú vojny a revolúcie. Druhý trest príde z neba. Na celú krajinu zostúpi temnota, ktorá potrvá tri dni a tri noci. Nič nebude vidieť a krajina bude zamorená morom, ktorý postihne hlavne nepriateľov Cirkvi.“

Ale aj napriek týmto predpovediam, Páter Pio pripomína, že ešte nič nie je stratené a ani my nepíšeme o jeho proroctvách preto, aby sme niekoho vystrašili, ale preto, aby sme – ako to robil aj Páter Pio – varovali.

„A potom, po skutočnom obrátení, ľútosti, pokání a sviatostnom živote, Páter Pio uisťuje: „Keby sa svet obrátil hore nohami, keby temnoty zasiahli všetko, nesmie nič napĺňať tvoju dušu nepokojom, pretože Boh je s Tebou a svojou mocou Ťa v boji podrží.“

Obľúbená modlitba pátra Pia:

Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorú sa modlil každý deň na úmysly svojich duchovných detí a všetkých, ktorí ho žiadali o modlitbu.

I. Ježišu, ty si povedal: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“, hľa ja klopem, hľadám, ja prosím o túto milosť…

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

II. Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám: O čokoľvek budete prosiť môjho Otca v mojom mene, On vám to dá!“, hľa ja prosím od tvojho Otca v Tvojom mene o túto milosť…

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

III. Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám, nebo a zem sa pominú, ale moje slová nikdy!“, hľa ja sa spolieham na neomylnosť Tvojich slov a prosím o túto milosť…

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

IV. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty nemôžeš nemať súcit s nešťastnými, zmiluj sa nad úbohými hriešnikmi a preukáž nám milosti, o ktoré Ťa prosíme prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej a našej Matky. Svätý Jozef, pozemský otec Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, oroduj za nás.

Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva…

bulletin-september-2022_1

bulletin-september-2022_2

Oznamujeme Vám, že na Rádii Lumen v nedeľu 28.8.2022 o 20,30 hod.  v relácii Karmel bola odvysielaná nahrávka o Modlitbovom spoločenstve sv. Pátra Pia v Hlohovci. Autorkou nahrávky je redaktorka Čelková Andrea a relácia bola nahratá zo stretnutia MsPP v Hlohovci dňa 25.6.2022.

https://www.lumen.sk/archiv-play/153726

Všetkých členov MsPP a ctiteľov svätého Pátra Pia vyzývame k intenzívnym modlitbám za trpiacich ľudí a za skoré ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine a za mier vo svete!

Jezuitské vydavateľstvo Dobrá Kniha v Trnave, ponúka pozoruhodné CD, pod titulom: Panna Mária v živote Pátra Pia. Autorom obsahu nahrávky je Marcellino Iasenzaniro.

vrelo doporučujeme CD členom MsPP a ctiteľom Pátra Pia.

Rozpis stretnutí MsPP na ďalšie obdobie:

SOBOTA:

1. apríla  – so svätou omšou

22. apríla - bez svätej omše

6. mája - so svätou omšou

27. mája -  bez svätej omše

10. júna -  bez svätej omše /posedenie v knižnici špitálika/

24. júna  – so svätou omšou

Prorok pre Slovensko?

„Keď bude mlčať človek, začnú kričať kamene.”

V posledných rokoch človek ovplyvňovaný všetkým možným (rozhlasom, televíziou, tlačou,

masmédiami), rozhodol sa konať sám, bez Boha. Zmienku o Bohu odmieta dokonca apli­kovať aj do európskej ústavy. Sám sa nominuje za kompetentného rozhodovať o všetkom,

- o živote i smrti. Svätý Otec úpenlivo prosí veriacich o modlitby za mier vo svete, o záchranu života počatých detí, svornosť rodín. V týchto hektických, priam apokalyptických časoch, keď aj na Slovensku vládne hlavne politický chaos a anarchia, zavítala do našej krajiny (od 8. - 12.10.2003) vzácna osobnosť „putujúci prorok”, P. Benedikt Dr. J. Groeschel, kapucín, z Komunity františkánskej obnovy podľa kapucínskej tradície (Cerfo tzv. siví kapucíni) v USA.

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ oddelenia pre duchovný vývoj Newyorskej arcidiecézy a ako profesor pastoračného poradenstva v Seminári sv. Jozefa v Dunwoodie, New York. Je autorom viacerých kníh v oblasti spirituality a pastoračného poradenstva.

Akcia, pod názvom Fire (Oheň), sa uskutočnila v prešovskej športovej hale, zaplnenej ľuďmi do posledného miesta, dňa 11. októbra 2003. Zavítal na pôdu našej krajiny „v hodine dvanástej”, aby nás nielen posilnil vo viere v Boha, ale zároveň, aby nám otvoril oči a uši pre skutočnosti, pred ktorými si ich zavierame, alebo sme oslepovaní tými, ktorí sa upísali mamone a sú riadení nepriateľom Božím - satanom. Najskôr tu prítomní chválami oslavovali Boha, potom všetkých oslovil P. Benedikt slovami; „…tešíte sa všetci v Pánovi, ale dnes budeme tvrdo pracovať. Ponúkam niekoľko myšlienok zo sociológie.” Túto tému konkretizoval so slovami: „Slovensko sa nachádza v nebezpečnej situácii. V najbližších dvadsiatich rokoch vás čaká veľmi ťažká úloha…” V tejto pasáži P. Benedikt poukázal na laxnosť (uvoľnené mravné zásady, ľahostajnosť) v oblasti viery a kresťanských zásad. Konkretizoval krajiny, odkiaľ táto nákaza prichádza (USA, Anglicko, Francúzsko, Belgicko). Medzi inými, použil aj príklad: „Bol som kázať v Írsku. Sú tam veľmi zbožní katolíci, až rigorózne sa odvolávajú na vieru v Božskú Trojicu. A títo ľudia sa mi neštítili vysmievať, že nosím habit (mníšske rúcho)…” Vzápätí P. Benedikt položil prítomným v športovej hale v Prešove (rôzny rehoľ­níkom a rehoľníčkam) otázku: „Môže sa takéto niečo prihodiť aj na Slovensku?”

Téma prednášky spontánne nadväzovala na skutočnosť, že na mnohých miestach (krajín Európy a sveta) sa stáva religiozita akousi zvykovou spoločenskou udalosťou, to znamená sporadicky a zo zvyku chodiť do kostola na sv. omšu (myslené v nedeľu a vo sviatky). So zvýšeným hlasom poznamenal: „Potrebujete jednotlivcov, ktorí podporia vieru, lebo prichádza „hurikán” sekularizmu!” S veľkým akcentom odporučil „prečítať si stať zo Svätého Písma, z listu sv. Pavla Galaťanom, piatu kapitolu. Tu sa nachádza návod pre kresťana, ako sa má správať v spoločnosti, ktorá sa stáva pohanskou”. Oslovení boli aj charizmatici. Povedal prítomným, že pre nich prichádza veľmi ťažká doba. Netajil aj smutné štatistiky neúplných rodín v USA, z ktorých sa rodí až 40 - 50% detí. P. Benedikt neobišiel ani tú skutočnosť, aké neopísateľné zranenia (myslí tým vnútorné, duševné), ktoré v súčasnosti sprevádzajú práve 20-ročnú mládež. Strata viery u nich prináša so sebou morálny úpadok a bezcitnosť.

Súčasťou prednášky bolo i predsta­venie rehole, v ktorej pôsobí on a jeho spolubratia v USA. Istým prekvapením bolo, že pozostáva vo veľkej miere z morálnych konvertitov. Títo ľudia - rehoľníci žijú teraz svätým životom: uprostred tých najchudobnejších a tiež pre nich. P. Benedikt Groeschel veľmi zdôrazňoval potrebu a nutnosť evanjelizácie sveta. Podľa jeho slov to znamená, že každý veriaci človek, tam, kde je, žije a pôsobí, by sa mal stať misionárom ( rodine, v zamestnaní, na cestách) a šíriteľom Kristovej lásky, nielen slovami, ale skutkami. „Kresťan nesmie kompromitovať svoju vieru a Cirkev!”

Tento Američan, kňaz a rehoľník, ktorý svoje korene má v Írsku, (veľké sympatie prechováva i k Slovákom), s veľkým dôrazom poukázal aj na citlivú oblasť, zasahujúcu vlastné rady (Cirkev). „To, čo sa deje teraz na Slovensku má veľkú podobnosť s USA - sekularizmus! Výstižne to vyjadril v myšlienke: „Korupcia toho najlepšieho je to najhoršie.“ P. Benedikt sa dotkol aj veľmi chúlostivej oblasti - vstupu do EÚ. „Prostredníctvom EÚ sem (myslel tým Slovensko) prichádza veľké zlo.”

Povzbudzoval a ďakoval Charizmatickému hnutiu na Slovensku a modlitbovým skupinám, „lebo práve ony sú a budú udržovateľmi kresťanskej kultúry v krajine i vo svete. Zároveň nabádal k vytrvalosti v modlitbách, robení dobrých skutkov, k dobročinnosti. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti religiozity vo svete, použil jeden príklad. „Bol so uväznený len preto, že som sa modlil ruženec pred klinikou, v ktorej sa robili potraty.”

Prognóza v týchto intenciách smerovala k tomu (na Slovensku), že do 20 rokov sa kresťania stanú minoritou - menšinou. Zároveň však prednášajúceho toto konštatovanie viedlo k povzbudeniu veriacich, aby sme sa tešili, lebo poklady - dary od Boha nás čakajú v nebi. V súvislosti s úpadkom viery, inšpirovalo P. Benedikta k položeniu otázky, či vieme, kde sú najlepší katolíci na svete? (pozn.: hrobové ticho). Odpoveď znela, že v Číne. Zdôvodnil to tým, že tí veriaci, ktorí sa chcú spovedať, a nie je ich málo, sú ochotní čakať v rade na spoveď aj 8 hodín. A pritom jeden kňaz, ale i veriaci riskujú veľa.

Kuriózne želanie prejavil P. Benedikt Groeschel vtedy, keď povedal, že by v našej krajine chcel byť o 20 rokov. Podľa jeho slov už „bude dianie pozorovať z očistca”. Na to prorocky dodal: „Žiaľ, v priebehu rokov táto krajina úplne podľahne sekularizmu (oslobodenie verejného života od náboženských vplyvov, zosvetštenie). A ja si tak veľmi želám, aby tu bola jedna veľká rodina veriacich ľudí (pozn. napokon aj pápež Ján Pavol II. počas poslednej návštevy Slovenska vyjadril veľkú nádej, že to bude práve naša krajina, kde sa napriek náporom udrží viera). Ale bude tu veľa charizmatikov posilnených Duchom Svätým, odhodlaných prinášať obety pre Boha, vieru a Cirkev. Príde k vám sám Ježiš Kristus a bude sa tu prechádzať, kráčať po jednotlivých krajoch a mestách Slovenska. Boh vás žehnaj!”

Dodávam ešte, že stredobodom sobotňajšieho Fire-u bola slávnostne koncelebrovaná sv. omša. Hlavným celebrantom bola Jeho Excelencia, košický arcibiskup, Mons. Alojz Tkáč.

Hosťami a zároveň aktérmi tohto podujatia boli známe svetové osobnosti charizmatického hnutia z USA. Prítomní, ktorí zaplnili Športovú halu v Prešove, pochádzali z jednotlivých krajov a regiónov Slovenska, ale i zahraničia (Poliaci, Maďari, Nemci, Ukrajinci).

Záverom, aktuálny dodatok:

Od návštevy významnej osobnosti- pátra Benedikta J.Groeschela CFR z USA na Slovensku, prešlo vyše 18 rokov. Medzi tým si ho Pán neba i zeme povolal k sebe v r.2014. Ak si čitateľ uvedený článok pozorne prečítal zistí, že ním vyslovené prognózy sú vieryhodné, prorocké a naviac, zhodujú sa so sú­časnosťou. K obsahu jeho prednášky patrila aj zmienka: Silný nápor na Cirkev môže o 20 rokov prinútiť veriacich na Slovensku uchýliť sa v modlitbách aj s obradmi do “podzemia” (zmienka-doplnená účastníkom charizmatickej konfe­rencie v Prešove v r.2003).

Prosme Pána neba i zeme, aby na príhovor sv. Pátra Pia z Pietrelciny, moc­ného orodovníka v nebi, i naďalej MsPP v Hlohovci mohlo vyprosovať Božie požehnanie pre seba, svoje rodiny, blížnych а Cirkev.

“S ABSOLÚTNOU DôVEROU SA VLOŽTE DO RÚK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA’ /sv. Páter Pio/

Pripravila vedúca MsPP v Hlohovci

…o prijímaní svätej Eucharistie do ruky.

Otec Gabriele Amorth pracoval ako oficiálny exorcista Svätej stolice po celé desaťročia až do svojej smrti v septembri roku 2016. V roku 2013 priznal, že sa zúčastnil približne 160 000 exorcizmov. A niektoré z jeho exorcizmov sa stali známymi vďaka knihe Spovede pekla exorcistovi o. Gabrielovi Amorthovi (Confessions of Hell to the exorcist Fr. Gabriele Amorth).

A v tomto článku chceme zdieľať rozhovor z exorcizmu z roku 1975, v ktorom sa hovorí o prijímaní do ruky.

Gabriele: Povedz len a len pravdu v mene drahej krvi, Svätého Kríža, Nepoškvrneného počatia…

Démon: Pracovali sme dlho, tam dole (ukazuje do pekla), kým sme nedosiahli prijímanie do ruky. Prijímanie do ruky sa nám v pekle veľmi páči. Ver tomu!

Gabriele: Prikazujem ti v mene (…), aby si povedal len to, čo ti prikáže nebo! Hovor len pravdu, iba pravdu. Nemáš právo klamať. Vypadni z tohto tela! Choď!

Démon: Ona (Panna Mária) (ukazuje nahor do neba) chce, aby som ti povedal …

Gabriele: Povedz pravdu, v mene (…).

Démon – Ona chce, aby som ti to povedal, že … ak by ona, tá veľká pani, stále žila, prijímala by do úst a na kolenách a hlboko by sa uklonila (ukazuje, ako by Panna Mária prijímala).

Gabriele: V mene Panny Márie… povedz pravdu!

Démon: musím povedať, aby ste neprijímali prijímanie do ruky. Pápež sám prijíma do úst. Nebola to jeho vôľa prijímať do rúk. Ten nápad pochádza od vašich kardinálov.

Gabriele: V mene (…) povedz pravdu!

Démon: Od nich prešiel ten nápad na biskupov. Biskupi si mysleli, že šlo o záležitosť poslušnosti, keď museli poslúchnuť kardinálov. Preto táto myšlienka prešla na kňazov a tí si tiež mysleli, že sa musia podrobiť, pretože poslušnosť je napísaná veľkými písmenami.

Gabriele: Povedz pravdu. Nemáš právo klamať v mene (…).

Démon: Človek nie je povinný poslúchať tých zlých. Musíme poslúchať pápeža, Ježiša Krista a svätú Pannu. Prijímanie do ruky nie je v žiadnom prípade Bohu milé.

Zdroj: thecatholicherald.net/if-you-receive-communion-in-the-hand-the-devil-has-this-message-for-you/

MODLIME SA!

Počuj, ó, Otče, výkrik tvojho Syna, ktorý pre upevnene novej a večnej zmluvy stal sa poslušným až na smrť na kríži, daj, aby sme stále pamätali na veľké učenie jeho utrpenia , aby sme boli účastní slávy vzkriesenia.

On je Boh a tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

/ sv. Ján Pavol II./

Bratia a sestry, bdime v modlitbách!

Stanislava A. Patayová,

Vedúca MsPP v Hlohovci