Archive for the ‘Nezařazené’ Category

Najbližšie stretnutie MsPP

Srdečne pozývame všetkých členov MsPP a ctiteľov sv. Pátra Pia na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 14.10.2023 so začiatkom o 9,15 hod. v Kostole Ducha Svätého v Hlohovci. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame.

.

Drahí bratia а sestry, ctitelia sv.Pátra Pia z Pietrelciny.

Letný čas oddychu-prázdnin a dovoleniek nezvratne končí. Isto, že mnohí ve­riaci si našli čas na vďakyvzdania na milostivých pútnických miestach alebo “liečili” dušu v tichu zariadení, v ktorých absolvovali duchovné cvičenia, du­chovné obnovy, prosto, hľadali pre ruchom a hrozbami zaplavený svet, silu v modlit­bách a stíšení sa, čo je balzamom pre dušu a posilou pre telo. Nech nás vo vie­re povzbudí do budúcnosti aj žalm: Pre zaneprázdnených ľudí /porov.žalm 23/.

Pán je môj plánovač a nastavovač tempa, nebudem sa naháňať.

On mi chystá zastavenia a oddych pre chvíle pokoja.

On mi darúva zážitky ticha, ktoré obnovujú môj hlboký pokoj.

Vodí ma po cestách efektívnosti a upokojuje moju myseľ.

Jeho prítomnosť znamená mier.

Aj keby som mal zvládnuť veľa vážnych vecí, nebudem sa znepokojovať, lebo on je so mnou.

Jeho nadčasovosť a moc ma udržuje v rovnováhe.

Pripravuje mi občerstvenie a obnovu v mojej aktivite pomazaním mojej mysle olejom upokojenia.

Pohár mi napĺňa až po okraj tak ,že preteká energiou radosti.

Táto harmónia a účinnosť bude ovocím tých mojich chvíľ,

keď budem kráčať v Pánovom pokoji a budem naveky bývať v jeho príbytku. Amen. “             / TokiMiyashina/

Čím prispieva sv.Páter Pio z Pietrelciny k našej duchovnej obnove?

Pán chce, aby sa naše trápenie stalo trónom jeho milosrdenstva a nemohúc­nosť sídlom jeho všemohúcnosti. Preto s absolútnou dôverou sa vložte do rúk Božieho milosrdenstva!

Nech by bol svet hoci hore nohami, nech by všetko zahaľovala tma a okolo

horiaceho vrchu Sinaj by sa blýskalo a hrmelo, aj vtedy je Boh s vami a radostne kráčajte ďalej po rozbúrenom mori života s prosbou:

Svoju minulosť zverujem, ó Pane, tvojmu milosrdenstvu,

svoju prítomnosť tvojej láske a svoju budúcnosť tvojej prozreteľnosti.

Stanislava Patayová

Kaplnka exercičného domu SJ Piešťany

Jazierko v záhrade exercičného domu SJ Piešťany /záhrada/

Záhrada exercičného domu SJ Piešťany
Záhrada exercičného domu SJ Piešťany
Záhrada exercičného domu SJ Piešťany
Záhrada exercičného domu SJ Piešťany

Snímky z Exercičného domu SJ v Piešťanoch, prináša autorka príspevku.


Program stretnutí MsPP v Hlohovci (v období: september 2023 – január 2024)

Sobota 14. október – 9,15 hod. bez sv. omše

Sobota 4. november – 9,15 hod. so sv. omšou

Sobota 25. november – 9,15 hod. bez sv. omše

Sobota 9. december – 9,15 hod. so sv. omšou

Sobota 6. január 2024 – o 9,15 hod. so sv. omšou