Rok 2019

Páter Pio a modlitbové skupiny

Semeniská viery, majáky lásky, v ktorých je Kristus prítomný vždy, keď sme zjednotení cez modlitbu a svätú Eucharistiu pod vedením svojich pastierov a duchovných riaditeľov.

Je to modlitba, ktorá je zjednocujúcou silou všetkých dobrých duší, ktorá posúva svet, obnovuje svedomie, ktorá udržiava “Dom”, ktorá utišuje utrpenie, ktorá uzdravuje chorých, ktorá posväcuje prácu, ktorá zvyšuje lekársku pomoc, ktorá dáva morálnu silu a kresťanskú odovzdanosť voči ľudskému utrpeniu, ktorá prináša úsmev a požehnanie Boha na slabých a krehkých.

Páter Pio

Modlitbové skupiny - služba a pomoc útechy

Lectio Magistralis Mons. Matteo Zuppi Metropolitného arcibiskupa Bologne

Modlitbové skupiny predstavujú dušu pastoračného života a sú nástrojom

evanjelizácia: Od začiatku svojho mandátu pápež František vyzval k evanjelizácii našich predmestí a požiadal nás, aby sme vyšli z našich malých komunít a pozval nás, aby sme prichádzali k blížnemu viac intímnejším a osobnejším spôsobom, a odporúča nám hovoriť pravdu, ale spôsobom, ktorý zasiahne Srdce.

Dnes tí, ktorí sú ďaleko od Ježiša, čelia svojmu vlastnému utrpeniu tragickejším spôsobom pocitom stratených a zbytočných a dosiahnu bod v svojej mysli, že ich život nemá zmysel a je lepšie ho skôr či neskôr ukončiť navždy.

Ako môžu modlitbové skupiny evangelizovať túto tragickú realitu? Musia sa prezentovať ako miesta, ktoré sprevádzajú, pozývajú a predovšetkým podporujú túto smutnú cestu, modlitbové skupiny sa musia stať miestami skutočnej útechy, nemôžu jednoducho povedať “modlím sa za vás”, musia tiež ukázať starostlivosť a blízkosť. Človek musí bojovať proti myšlienke zbytočnosti, ktorá sa rodí v mysli tých, ktorí trpia a bojujú so silou, ktorú má kresťan: silou srdca.

Musíme mať priateľstvo, ktoré sa nám páči a máme medzi sebou vo chvíľach modlitby mimo cirkvi. Človek, ktorý vie ako sa modliť, predovšetkým vie ako moc sa starať, pretože modliť sa znamená želať druhým dobre a modlitba je najvyššia úroveň kresťana.

V samote existuje toľko utrpenia, že sa stáva neznesiteľným. Naším cieľom je zmeniť toto utrpenie, a urobiť ho ľahším; nie je potrebné mnoho gest mnohých slov: utrpenie potrebuje prítomnosť a nie slová. Opusťme rozhovory o pohodlí a prinesme k utrpeniu naše srdcia, Božie Slovo, modlitbu. Musíte byť služobníkmi útechy. Snažme sa priniesť lásku, krásu a citlivosť k tomu, kto je v blízkosti v samote a utrpení. S našimi modlitbami začneme dávať nádej, začíname “Sväté zriekanie sa”, ktoré neznamená uspokojiť seba, ale oduševniť seba pre niekoho,

začneme sa nevzdávať, ale akceptovať, že nie sme schopní robiť všetko,

akceptovať naše obmedzenia a odísť k Bohu, pretože sme si istí, že nám pomôže.

Modlitba nás vyživuje a je výživou Slova. Modlitba a spoločenstvo. Modlitbové skupiny sa musia nielen modliť, ale musia pozývať iných, aby sa modlili, musia priniesť modlitbu útechy tým, ktorí sú osamelí, musia preukázať vedenie a byť Pastierskou berlou tým, ktorí prechádzajú cez údolie temnoty. Musia dávať nádej. Kto trpí, ten túži, aby niekto bol blízko k nemu a naozaj sa o neho staral. Všetci máme silu zvíťaziť nad samotou.

Každý z nás vie, že Páter Pio bol otvorený muž, veľmi priamy a zvyknutý sa vyhýbať triviálnym a povrchným veciam, on zvykol posielať  klebetných mužov a ženy von zo spovedelnice. My tak ako Páter Pio musíme prenášať skutočnú útechu prostredníctvom modlitby, odčinenia, návštevy, byť blízki a starostliví, musíme žiť evanjelium radosťou, musíme najviac písať v srdci svojho blížneho najkrajšiu vec: Ježiš ťa miluje.

Evangelium podľa Matúša

Mt 18,19-20

A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi  jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca,

ktorý je na nebesiach. Lebo, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja

medzi nimi.

Meditácie na modlitbové skupiny

Úvaha Pátra Pia

V Skupinách, keď sa moje deti zjednocujú v modlitbe, je to Ježiš uprostred nich, tam bude Matka Ježišova a aj ja budem prítomný v duchu a zjednotený v modlitbe.

Pamätajte, že spoločná modlitba veriacich je silná zbraň v rukách Cirkvi.

Sám slabý človek môže robiť veľmi málo, ale ak sa spojí s iným človekom a viac ľuďmi, modlitba sa stáva mocou. Duša, ktorá sa modlí sama, keď sa dovoláva Boha, je slabšia, ako keď sa viac duší zjednocuje v modlitbe. Tvoria impozantnú silu, konsolidovanú a posilnenú Kristom.

Úvaha Giovanniho Gigliozziho

Žite svoju modlitbovú skupinu, vy ste kvas a žite zjednotení so svojím kňazom a biskupom. Buďte praví apoštoli vo vašej farnosti. Skupina nie je malý sad, dávajte, buďte veľkorysí so všetkými, vo vašom prostredí, vo vašich rodinách. Hodnota, ktorú Páter Pio chcel dať modlitbovým skupinám, je mimoriadna a duchovná hodnota: rozširovať impulz lásky, ktorá prichádza od Pátra Pia, ktorý je kňazom

Krista, šíriac ho vo všetkých frekventovaných prostrediach.

Modlitba svätého Jána Pavla II k sv. Pátrovi Piovi

Skromný a milovaný Páter Pio,

nauč aj nás pokore srdca, aby sme boli započítaní medzi maličkých evanjelia,

ktorým Otec prisľúbil vyjaviť tajomstvá svojho Kráľovstva.

Pomôž nám, aby sme sa modlili bez prerušenia,

s istotou, že Boh vie, čo potrebujeme

ešte pred tým, než Ho o to prosíme.

Obsiahni nám pohľad viery, schopný pohotovo rozpoznať v chudobných a v trpiacich tvár samotného Ježiša.

Podopri nás v hodine boja a skúšky a ak padneme, daj, aby sme zakúsili radosť zo sviatosti zmierenia.

Prenes na nás nežnú úctu k Márii, matke Ježiša a našej.

Sprevádzaj nás k blaženej Otčine, kam dúfame dôjsť aj my,

aby sme naveky kontemplovali Slávu Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.