Najbližšie stretnutie MsPP

Srdečne pozývame všetkých členov MsPP a ctiteľov sv. Pátra Pia na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu  16.3.2024  so začiatkom o 9,15 hod. v Kostole Ducha Svätého v Hlohovci.

Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame.

V sobotu  6. apríla 2024,  v  kostole Ducha Svätého v Hlohovci,  sa  uskutoční slávnostné ďakovné modlitbové stretnutie so začiatkom o 9,15 hod.         Vyvrcholením bude koncelebrovaná svätá omša o 11,00 hod. Všetkých veriacich srdečne pozývame!

Plagát k jubilejnému stretnutiu si môžete pozrieť:

jubileum MsPP 2024 2

 

Program stretnutí MsPP v Hlohovci (v období:  január  – jún 2024)

  • 16. marca –  bez svätej omše
  •   6. apríla – so svätou omšou
  • 27. apríla – bez svätej omše
  • 18. mája – so svätou omšou
  •   8. júna – bez svätej omše
  • 22. júna – so svätou omšou

 

MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVO PÁTRA PIA V HLOHOVCI
/Záverom roka 2023 – informácie a výzva/
Plynulosť a pravidelnosť stretnutí MsPP v Hlohovci,  je vopred každý polrok pripravená a stretnutia prebiehajú podľa plánu. Okrem členov vedenia spoločenstva, je tento plán doručený duchovnému asistentovi a správcovi farnosti , dp. dekanovi. K orientácii veriacich je inštalovaný aj na web.stránku MsPP.

Aj týmto spôsobom je umožnené záujemcom o modlitbové stretnutia prísť aj z okolia Hlohovca /miest a obcí. / prosiť Pána, na príhovor sv. Pátra Pia z Pietrelciny, prostredníctvom Panny Márie – Sprostredkovateľky všetkých milostí, o požadované dary a potreby od Pána, milosrdného Darcu. K tejto stručnej informácii som bola inšpirovaná katastrofálnou svetovou situáciou a výzvou Sv. otca Františka, ktorý vyzval veriacich na svete, k prosbám za pokoj vo svete, modlitbami a pôstom, ktoré prebiehali 27-októbra 2023. Keďže ohniská vojen, krviprelievania a zúfalstva sa čoraz viac rozmáhajú vo svete a naviac ak k tomu pripojíme živelné katastrofy, oprávnene Sv. otec nazval túto dobu „HODINOU TEMNA“.
Drahí veriaci a ctitelia sv. Pátra Pia, stigmatizovaného kňaza kapucína, mojou povinnosťou-vedúcej MsPP v Hlohovci je, rešpektujúc aj odkaz zakladateľa modlitbových skupín /ktoré nesú jeho meno/, aby som vyzvala veriacich k zintenzívneniu modlitieb všetkých, ktorí veria v silu modlitby,  čím sa pripájam k výzve pápeža za záchranu sveta pred skazou a za obrátenie hriešnikov.
Týmto zároveň pozývam na modlitby veriacich do Hlohovca, kostola Ducha Svätého /sídla MsPP/, kde sa nachádza aj relikvia sv.Pátra Pia prvého stupňa. Spojme sa, bratia a sestry v modlitbách a zachraňujme svet!
PAX ET BONUM!
S.A.Patayová, Šaturová
vedúca MsPP v Hlohovci

„DOBRÁ RADA NAD ZLATO“
Modlite sa ruženec!
Ak chceme Panne Márii preukázať našu lásku, musíme sa často modliť modlitbu posvätného ruženca. Každé zdravas, ktoré jej adresujeme, je bozkom jej Nepoškvrneného srdca a kvetom, ktorý prinášame k jej prečistým nohám. Človek modliaci sa ruženec akoby spieval Nebeskej Matke pieseň lásky. Túto pieseň spieval aj Páter Pio, a ešte ako často!
My katolíci máme veľkú výhodu, že máme v ruženci špeciálnu zbraň na diabla.
Diabol túto modlitbu nenávidí, lebo ho okráda o veľké množstvo duší. Istému kňazovi počas exorcizmu satan povedal tieto slová: „Keby ľudia vedeli, že majú na dosah ruky takú zbraň, sedel by som v pekle sám. “
Sv. Páter Pio k tomu dodáva: „Nech je Mária hviezdou, ktorá osvecuje vaše chodníky, a nech vám ukáže bezpečnú cestu, po ktorej prídete k Nebeskému Otcovi. Nech je ako kotva, ku ktorej sa v čase skúšok treba tesnejšie pripútať.“
/Z pub. Sám sebe záhadou, D.H./

Lurdská Panna Mária v záhrade exercičného domu SJ v Piešťanoch

Adorácia počas tridua duchovnej obnovy MsPP v Hlohovci v dňoch 21. – 23.9.2023

 

Drahí bratia а sestry, ctitelia sv.Pátra Pia z Pietrelciny.

Letný čas oddychu-prázdnin a dovoleniek nezvratne končí. Isto, že mnohí ve­riaci si našli čas na vďakyvzdania na milostivých pútnických miestach alebo „liečili“ dušu v tichu zariadení, v ktorých absolvovali duchovné cvičenia, du­chovné obnovy, prosto, hľadali pre ruchom a hrozbami zaplavený svet, silu v modlit­bách a stíšení sa, čo je balzamom pre dušu a posilou pre telo. Nech nás vo vie­re povzbudí do budúcnosti aj žalm: Pre zaneprázdnených ľudí /porov.žalm 23/.

Pán je môj plánovač a nastavovač tempa, nebudem sa naháňať.

On mi chystá zastavenia a oddych pre chvíle pokoja.

On mi darúva zážitky ticha, ktoré obnovujú môj hlboký pokoj.

Vodí ma po cestách efektívnosti a upokojuje moju myseľ.

Jeho prítomnosť znamená mier.

Aj keby som mal zvládnuť veľa vážnych vecí, nebudem sa znepokojovať, lebo on je so mnou.

Jeho nadčasovosť a moc ma udržuje v rovnováhe.

Pripravuje mi občerstvenie a obnovu v mojej aktivite pomazaním mojej mysle olejom upokojenia.

Pohár mi napĺňa až po okraj tak ,že preteká energiou radosti.

Táto harmónia a účinnosť bude ovocím tých mojich chvíľ,

keď budem kráčať v Pánovom pokoji a budem naveky bývať v jeho príbytku. Amen. “             / TokiMiyashina/

Čím prispieva sv.Páter Pio z Pietrelciny k našej duchovnej obnove?

Pán chce, aby sa naše trápenie stalo trónom jeho milosrdenstva a nemohúc­nosť sídlom jeho všemohúcnosti. Preto s absolútnou dôverou sa vložte do rúk Božieho milosrdenstva!

Nech by bol svet hoci hore nohami, nech by všetko zahaľovala tma a okolo

horiaceho vrchu Sinaj by sa blýskalo a hrmelo, aj vtedy je Boh s vami a radostne kráčajte ďalej po rozbúrenom mori života s prosbou:

Svoju minulosť zverujem, ó Pane, tvojmu milosrdenstvu,

svoju prítomnosť tvojej láske a svoju budúcnosť tvojej prozreteľnosti.

Stanislava Patayová

Kaplnka exercičného domu SJ Piešťany

Jazierko v záhrade exercičného domu SJ Piešťany /záhrada/

Záhrada exercičného domu SJ Piešťany
Záhrada exercičného domu SJ Piešťany
Záhrada exercičného domu SJ Piešťany
Záhrada exercičného domu SJ Piešťany

Snímky z Exercičného domu SJ v Piešťanoch, prináša autorka príspevku.