DIPLOM

„Diplom“ – zviditeľnenie Modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia v Hlohovci v širšom meradle

Koncom predchádzajúceho roka (2010) bol na Slovensko do Hlohovca doručený „Diplom“ – oficiálne priradenie MsPP v Hlohovci do medzinárodného zoznamu v Casa Sollievo della Sofferenza v San Giovanni Rotondo (Taliansko).

Oddialenie doručenia tohto dokumentu tkvelo v nesprávnom uložení všetkých našich dokladov, a to nie do slovenského registra, ale do Slovinska (bývalej Juhoslávie). Napriek intervenciám vedením MsPP v Hlohovci, slovenských kapucínov, dokonca pomocou turistov (pútnikov) zo Slovenska, hlohovské doklady sa jednostaj založili do Slovinska.

Celú vec a náš problém vyriešila takpovediac novodobá technika e-mail. Vedúcej MsPP v Hlohovci bola sprostredkovaná e-mailová adresa centrály v San Giovanni Rotondo, oddelenia správy modlitbových skupín. Následne vec pomohla doriešiť L. Tittelová, spolupracovníčka vedúcej hlohovskej skupiny, za prispenia T. Krejčího ako prekladateľa. Diplom bol doručený do Hlohovca poštou (keďže sa jedná o pergamen) a na adresu P. Leopolda Jablonského OFM, kvardiána hlohovského kláštora, ktorý spolu s pátrami františkánmi prevzal nad MsPP duchovnú asistenciu. Diplom bol potom odovzdaný vedúcej MsPP, S. Patayovej. Po jeho úprave (zarámovanie) bol predstavený prítomným v kostole Ducha Svätého počas stretnutia členov skupiny a ctiteľov sv. Pátra Pia, 15. Januára 2011, kde ho po svätej omši slávnostne požehnal P. Augustín Hlavina OFM. Pre ilustráciu: výška pergamenu je 35 cm a šírka je 45 cm.

Vďaka Bohu i Pátrovi Piovi!

S. patayová

Vedúca MsPP v Hlohovci

Preklad textu:

Diplom o priradení

Generálny riaditeľ Medzinárodného spoločenstva modlitbových skupín sv. Pátra Pia

Potvrdzuje

Že Modlitbová skupina sv. Pátra Pia vytvorená v Hlohovci 21. Marca 2004 v Kostole Svätého Ducha, certifikovaná diecéznym biskupom v Bratislave, bola priradená k Medzinárodnému centru modlitbových skupín sv. Pátra Pia, ktoré sa nachádza v Dome úľavy v utrpení, Spoločenstva Pátra Pia, v zhode s normami Štatútu schváleného listom Kardinála Agostina Casaroliho, Štátneho Sekretára v zastúpení Svätého Otca. z 3.Mája 1986, č. listu 160977/A.