Litánie k svätému Pátrovi Piovi

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože , zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý Bože, …

Svätá Trojica, jeden Boh, …

Svätá Mária, oroduj za nás.

Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.

Svätý Páter Pio, oroduj za nás.

Verný vnuknutiam Ducha Svätého,

Milovník pokory a chudoby Ježiša Krista,

Horlivý kňaz Ježiša Krista,

Verný nasledovník svätého Františka z Assisi,

Nositeľ znakov Spasiteľovho umučenia na svojom tele,

Obdarený nadprirodzenými darmi,

Ozdoba františkánskej rehole,

Nositeľ dobra a pokoja pre svet,

Vyvolený nástroj svätosti a milosti,

Neúnavný zmierovateľ hriešnikov s Bohom,

Postrach zlých duchov,

Dobyvateľ sŕdc jednoduchosťou a silou Božieho slova,

Učiaci viac príkladom ako slovom,

Vzor lásky k Bohu a k blížnemu,

Stretávajúci Krista v každom človekovi,

Opatrovateľ trpiacich,

Potecha nešťastných,

Trpezlivý v znášaní pokorení,

Statočný uprostred ťažkostí,

Vzor františkánskej chudoby,

Vzor kňazskej čistoty,

Muž dokonalej pošlusnosti,

Milovník skrytého života,

Muž modlitby, sústredenia a rozjímania,

Učiteľ modlitby všetkých, ktorí sa vinú ku Kristovi,

Náš mocný orodovník u Boha.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätý Páter Pio. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, ty si povolal svätého Pátra Pia na život v chudobe a pokore, aby sa tak pripodobnil tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi, prosíme ťa, daj, aby sme, napodobňujúc jeho príklad, s jeho pomocou nasledovali tvojho Syna a zjednotili sa s tebou v plnosti radosti a lásky.

Amen.

(Vybrané z publikácie: Novéna k svätému Pátrovi Piovi, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2007)