Fotogaléria z duchovnej obnovy v r. 2009, 2010

Fotozáznamy z výročnice sv. Pátra Pia, duchovnej obnovy a 5-ročného jubilea jestvovania modlitbovej skupiny PP v Hlohovci v dňoch 24.-26. septembra 2009.:

Slávnostná výzdoba v kostolíku Ducha Svätého dokumentuje slávnostný ráz podujatia.

Vo štvrtok (24.9.2009) – prvý deň duchovnej obnovy sv. omšu celebroval dp. Peter Jelínek, farár v Hornom Trhovišti.

V piatok (25.9.2009) – druhý deň obnovy prijal pozvanie a sv. omšu celebroval dp. Tibor Sloboda, farár v Šulekove.

V sobotu (26.9.2009) – tretí deň obnovy slávnostnú sv. omšu celebrovali traja kňazi. Hlavným celebrantom bol p. Jakubrafael B.Patay, z kláštora kapucínov v Bratislave. Ďalšími kňazmi boli dp. Stanislav Lieskovský, duchovný asistent MsPP v Hlohovci, farár v Merašiciach a vdp. Mons. Ján Repiský, hlohovský farár a dekan na odpočinku.

Slávnostnú sv. omšu svojimi vstupmi obohatila hudobná skupina True Face z Hlohovca.

Vedúca MsPP v Hlohovci, prítomným v kostolíku Ducha Svätého predniesla stručný prehľad činnosti MsPP počas uplynulých 5 rokov pôsobenia.

Poďakovanie prítomným celebrantom.

Radosť a nadšenie zračiace sa na oboch stranách- kňazov i veriacich.

Po ukončení sv. omše nasledovala modlitba Anjel Pána…

Chvála a vďaka Pánovi za všetko, čo nám uštedril počas trídia duchovnej obnovy v rámci výročnej slávnosti – spomienky na sv. Pátra Pia a jubilea 5 rokov MsPP v Hlohovci.

Fotozáznamy z výročnice sv. Pátra Pia, duchovnej obnovy modlitbovej skupiny PP v Hlohovci v dňoch 23.-25. septembra 2010.:

Prvý deň duchovnej obnovy MsPP v Hlohovci (štvrtok 23.9.2010) a v deň spomienky na sv. Pátra Pia, v kostolíku Ducha Svätého sv. omšu celebroval a predniesol homíliu, P. Marek Javorský OFM z miestneho františkánskeho kláštora.

Na druhý deň trojdňovej duchovnej obnovy (24.9.2010) MsPP v Hlohovci, prijal pozvanie celebrovať sv. omšu a prítomných povzbudil homíliou, P. Augustín Hlavina OFM z miestneho františkánskeho kláštora.

Vyvrcholením podujatia ako i slávnostným ukončením výročnej spomienky na sv. Pátra Pia (pre členov MsPP je to slávnosť) bola sobota 25.9.2010. Pozvanie prijal, celebroval sv. omšu a v homílii sa prihovoril jednak svojim rodákom, ale tiež všetkým prítomným, P. Jakubrafael B. Patay OFM Cap. z kostola kapucínov v Bratislave.

Slávnostnú atmosféru počas sv. omše v kostolíku Ducha Svätého navodili: Ing. Gabika Danišová, organistka a Ing. Zuzka Okienková, speváčka.

Úplne na záver slávnostnej sv. omše, v sobotu 25.9.2010, prijala gratuláciu, prednesenú Ing. Jožkou Iglárovou, k významnému jubileu aktívnej činnosti pri rozvoji kresťansko-katolíckej kultúry, Stanislava Patayová, vedúca MsPP v Hlohovci.

„….Choďte v pokoji!“

Vďaka Bohu za požehnaný priebeh výročnej spomienky (23.-25.9.2010) na sv.  Pia z Pietrelciny (Pátra Pia) uskutočnenej v kostolíku Ducha Svätého v Hlohovci.