Listy zo San Giovanni Rotondo

Katechézy zo San Giovanni Rotondo:

Apríl 2023:

Veľký počet svedkov: od sv. Františka po sv. Pátra Pia

Z Evanjelia podľa Lukáša (10,17-24)

17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ 18 On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. 19 Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. 20 No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“ 21 V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. 22 Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ 23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. 24 Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

V Lukášovom príbehu môžeme vnímať všetku eufóriu kresťanského spoločenstva, ktoré si uvedomuje, ako sa šíri hlásanie Evanjelia, pričom sa každodenne dotýkame sily Božieho Slova pri porážke zla: „Videl som satana padať z neba. ako blesk“. Veriaci vedia, ako interpretovať takéto znamenia, bez toho, aby si mysleli, že sú spôsobené ich dobrým správaním, ani neočakávajú hotové odpovede. Neradujú sa zo slova alebo moci, ktorá im nie je vlastná, ale intuitívne vedia, že sa stávajú súčasťou príchodu Kráľovstva: „radujte sa, lebo vaše mená sú zapísané v nebi“.

Nasledujúca Ježišova modlitba je plná jasotu a radosti a ukazuje presne to, čo znamená byť jedným z pravých Kristových učeníkov: stať sa jedným z malých. Chceme sa rozhodnúť byť „malí“ vo všetkých aspektoch nášho života, darov, slova a udalostí nášho duchovného života. Všetko nám dáva príležitosť nechať na nás naplno zažiariť Božie dielo. Pokoriť sa ako malé dieťa si od nás vyžaduje silnú a múdru voľbu, a to rovnako platí pre ľudí na všetkých úrovniach cirkevnej štruktúry.

Zamyslime sa nad našimi skupinami a pozrime sa, ako to platí pre naše životy (hoci to platí pre všetko, nielen pre naše skupiny). Často sa stáva, že namiesto toho, aby sme sa rozhodli byť jedným z malých, podľa evanjelia, sa stávame „malými“ pri obrane mocenských pozícií, úradov, svojich názorov a tak ďalej.  Sv. Páter Pio nasledoval vzor svojho zakladateľa sv. Františka z Assisi, čo sa týka citu a zaradenia sa medzi „malých evanjelia“. K sv. Františkovi a sv. Piovi môžeme pridať postavu laického svätca zo 16. storočia: Sv. Girolama Emiliani. Všetci boli maličkými pre evanjelium, všetci poslední medzi poslednými, a tak sa snažili reformovať Cirkev a dosiahnuť víťazstvo Božieho kráľovstva na zemi.

Z listu Pátra Pia Grazielle Pannullo

Dúfam, že nie je ďaleko deň, kedy si vychutnáte chuť radosti z raja v Assisi. Toto mesto je úplne františkánske, pretože všetko v ňom hovorí o veľkej láske a nekonečnej láske nášho svätého Otca sv. Františka. Áno, dúfam, že jedného dňa, v nie príliš vzdialenej budúcnosti, sa tam budete môcť položiť na zem, v malom kostole Porciunkula (nachádza sa v Pápežskej bazilike Panny Márie Anjelskej). Porciunkula mohla byť časom sčernená, prežila sedem storočí náboženskej oddanosti a jej steny vyhladili bozky kajúcnikov. Pani Henrion je jednou z mnohých návštevníkov kaplnky a rozpráva o mnohých zbožných bozkoch a dotykoch, ktoré zmenili pôvodne hrubé steny na hladké mramorové a alabastrovo vyzerajúce. Ó, ako srdce pútnika, ktorý sa tam vrúcne modlí, bije pri spomienke! Každá tmavá tehla rozpráva príbeh o tisíckach a tisíckach duší, ktoré v sebavedomej opustenosti v útrapách života odpočívali.

Pútnici tam inštinktívne prichádzajú pokľaknúť a v božskom tichu pocítia akúsi úľavu, ako najúžasnejšie požehnanie, a okolo nich sa ozývajú nekonečné a sladké modlitby pochádzajúce zo všetkých storočí, stále vrúcnych láskou svätých, holokaustom čistých obetí. a slzy vykúpenia. Oh! aká veľká, aká sladká je božská dogma o spoločenstve svätých v Cirkvi Ježišovej! Toto sú skutočne dvere do večného života, ako je napísané na stene kostolíka Porciunkula.

Posledný medzi poslednými

Všetci, ktorí sa stretli s Pátrom Piom, sa zhodli, že bol citlivý ako malé dieťa. Otec Carmelo by povedal, že raz – ako bolo vtedy zvykom v predvečer menín – jedli dvaja bratia na kolenách v refektári. Páter Pio mu neskôr povedal: „Ak ma musíte nechať svedkom týchto vecí, prosím, ospravedlňte ma, aby som sa nešiel najesť do refektára“. Predstavený mu vysvetlil: «Ale to sú naše zvyky». A Páter Pio: „Máš pravdu, ale keď vidím bratov trpieť, zviera sa mi žalúdok.“

Keďže bol taký citlivý, nikdy sa nad vecami nezamýšľal. Posledný bol posledný, ale nemal byť držaný ako posledný, skôr tam boli jeho bratia, aby mu pomohli, aby ho nejakým spôsobom pozdvihli. Takéto správanie nám pripomína gestá a slová dvoch veľkých ľudí, ktorí majú rovnaké meno ako on: svätého Františka a pápeža Františka. Nesmieme zabúdať, že predtým, než sa stal pátrom Pio, sa volal Francesco a kráčal v stopách jeho zakladateľa, keď nahliadol do histórie každého človeka, pričom v každom z nich našiel poníženie a osamelosť samotného Krista.

Mladý Francesco, ktorý sa neskôr stal bratom Piom, často rozjímal o Ježišovom ponížení a utrpení. Bol jeho priateľom a často sa „ujal svojej obrany“ a nechal sa zatiahnuť do tej miery, že sa jeho cit stal súcitom, teda túžbou trpieť pre neho a s ním. Pohľad na Ježiša na kríži ho dohnal k slzám, až sa mu jeho spoločníci niekedy posmievali. Keď sa modlil na kolenách, niekedy položili na zem vreckovku, aby pozbierali tie hojné slzy.

S osobitnou jemnosťou ho Pán zapájal do niečoho dôvernejšieho a hlbšieho, do cesty asimilácie, ktorá ho postupne privedie k utrpeniu spolu s Ježišom. Veľká skúška nastala, keď bol mladý brat vyzvaný, aby si obliekol šaty.

V skutočnosti, keď sa blížil dátum jeho kňazskej vysviacky, začal byť chorý, často mal vysoké teploty, bolesti a pľúcne problémy. Viac ako raz jeho nadriadení zavolali jeho otcovi, aby ho vzal späť do vlastnej dediny, aby mu dovolili nadýchnuť sa domáceho vzduchu, ako sa vtedy hovorilo. Znovu ho nachádzame v Pietrelcine, začiatkom roku 1910, keď mu provinciálny minister, otec Benedetto da San Marco v Lamis, napísal, aby ho oprávnil zostať tak dlho, ako to jeho krajina potrebuje: «Drahý Brat Pio, ak zažijete znateľné zlepšenie vášho zdravia pri dýchaní svojho rodného vzduchu, potom by ste tam mali zostať a modliť sa k dobrému Pánovi, aby vás aspoň trochu prispôsobil štúdiu a urobil to, čo je potrebné na povýšenie do kňazstva, podľa najnovších predpisov“ (Ep. I. , str. 177).

Od tej chvíle sa z tohto mnícha, ktorý bol plný snov a nádejí, stal izolovaný človek, odsunutý do svojej krajiny chorobou, na ktorej bolo všetko podozrievané: niektorí si mysleli, že je tuberkulózny, iní, že hľadá zámienku, aby sa nevrátil do kláštora.  V niektorých listoch sa zveruje so svojou skľúčenosťou, nasledoval Ježiša, stal sa posledným ako on. V slovách extázy prežitej vo Venafre zachytávame celú jeho skľúčenosť: «Svätý František, vyžeň ma zo svojho poriadku».

Prehľad o živote Pátra Pia nám pomáha pochopiť, že hlboko vo vnútri ho táto skúsenosť pripravila na to, aby bol a cítil sa ako posledný a najmenší z nich, izolovaný a nepochopený počas celého svojho života. Toto bola účasť na Ježišovom živote, ale aj tento štýl dal Pán jeho životu: byť vždy na strane posledných a maličkých,  ktorí sa podobajú jemu a spolu s ním Kristovi.

.

Zdieľanie pocitov Ježiša Krista

Svätý Pavol pozýva kresťanov, aby rozjímali o Kristovej štedrosti, aby mali rovnaké pocity: „Majte v sebe tie isté pocity, aké boli v Kristovi Ježišovi. Ježiš Kristus hoci mal božskú prirodzenosť nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,

ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.“ (Flp 2,5-8).

Páter Pio nerobil záhadné modlitby ani nepoužíval žiadne výnimočné formulky. To, čo ho odlišovalo, bola schopnosť prejsť vlastnou existenciou a snažiť sa cítiť to, čo cítil Ježiš, zdieľajúc rovnakú schopnosť počúvať Otcov hlas, rozlišovať ho medzi mnohými hlasmi, ktoré môžu viesť k skľúčenosti alebo tlaku k alternatívnemu a príležitostnému šťastiu.

V škole svätého Františka s ním učeník opakoval „Bože môj, moje všetko“ a zdieľal s Kristom zmysel, ktorý dal svojej existencii: dať svoj život za svojich bratov.

Nie je ľahké nasmerovať život, emócie a túžby k tomuto ideálu, preto sa modlitba Pátra Pia stala neustálym hľadaním vernosti a poslušnosti, ktoré sa sústreďovalo na meditáciu jeho vášne. Takto sa v ňom rozvinula totálna, hlboká a veľkorysá láska, ktorá nemerala časy a priestory; jeho jediným cieľom bolo mať rovnaké pocity, aké mal Ježiš: aj on dal svoj život za svojich bratov.

Páter Pio si bol dobre vedomý toho, aké dôležité je rozjímať o Kristovom umučení, a najmä šíril zbožné cvičenie krížovej cesty. K štrnástim staniciam niekto nedávno pridal stanicu Zmŕtvychvstania, zatiaľ čo iní zmenili niektoré čísla. Každý môže nasledovať toto zbožné cvičenie podľa svojej vôle, dôležité je zostať v atmosfére súcitu s Kristom, čo nie je sterilný výkrik, ale totálne zapojenie do jeho vášne pre človeka.

Pápež píše: „… najlepší spôsob, ako rozoznať či je naša modlitbová cesta autentická, je pozorovať, do akej miery sa náš život premieňa vo svetle milosrdenstva“ (GE: Gaudete et exultate č. 105).

Potvrdenie pápeža vložené do jeho kontextu je pre naše modlitbové skupiny zásadné, pretože exhortácia Gaudete et exultate dáva veľký význam  sociálnej a charitatívnej angažovanosti a zároveň pripomína, že keď kresťania „oddelia tieto požiadavky evanjelia od osobného vzťahu s Pánom… Kresťanstvo sa premieňa na akúsi mimovládnu organizáciu, zbavujúc ho tej žiarivej spirituality, ktorú tak dobre žili a prejavovali svätý František z Assisi, svätý Vincent de Paul, svätá Terézia z Kalkaty a mnohí iní“ (GE č. 100).

Členovia našich modlitbových skupín sú povolaní uvedomiť si, že ich charizma zahŕňa hlbokú komplementárnosť medzi súcitom s Kristom, ktorý pramení z modlitby, a súcitom s bratom, ktorý je evanjeliovým dielom a ovocím neustáleho kontaktu so spiritualitou sv. Pátra Pia.

Spiritualita modlitbových skupín je spiritualita Pátra Pia a je zakorenená vo veľkom zmysle pre pokoru. Pravdepodobne   by sme mali skôr vydávať svedectvo ako konať, možno by sme nemuseli klásť takú dôležitosť na svoj osobný zisk, ale boli by sme Cirkvou, semenom rozptýleným v Božej pôde, horčičným zrnkom, ktoré sa môže stať stromom. Páter Pio nás na tejto ceste čaká a nepochybne nás požehná.

Svätosť ako naše namáhavé úsilie

Hoci sa mladý Francesco Forgione pevne rozhodol stať sa kapucínskym mníchom, ďaleko od rodiny, prísna disciplína noviciátu neboli pre pätnásťročného chlapca a jeho rovesníkov ľahkou vecou. Podľa príbehu otca Raffaela, jedného z jeho spoločníkov v noviciáte, ktorý sa neskôr stal kňazom, o. Anastasio da Roio sa v určitom okamihu rozhodol, že odíde a vráti sa domov, a zveril to svojmu bratovi, ktorý odpovedal s jednoduchosťou, ktorá sprevádzala pátra Pia po celý jeho život: „S pomocou Panny Márie a svätého Františka si pomaly na to zvyknite ako ostatní. Myslíte si, že všetci títo bratia, ktorí sú v kláštore, neboli ako my? Nikto sa nenarodil ako mních.“

Brat každému z nás

Jeho krstné meno bolo Francesco (František) a odkedy vstúpil do kláštora, bol oddaným nasledovníkom serafského zakladateľa svätého Františka. Rovnako ako on sa rozhodol žiť v chudobe,

čistote a poslušnosti. Uplatňoval kapucínsku regulu v celej jej prísnosti, veľkoryso prijal život pokánia. Bolesť ho nepotešila, ale zvolil si ju ako spôsob odčinenia a očisty. Podobne ako Chudobný svätec z Assisi, aj Páter Pio sa snažil byť v jednote s Ježišom Kristom, túžiacim len „milovať a trpieť“, na pomoc Pánovi v únavnom a náročnom diele spásy. V „pevnej, stálej a železnej“ poslušnosti (Ep. I, 488) našla svoje najvyššie vyjadrenie jeho bezpodmienečná láska k Bohu a Cirkvi.

Aká je to útecha, keď  cítime blízko seba otca Pia, ktorý jednoducho chcel byť „chudobným bratom, ktorý sa modlí“: brat Krista, brat svätého Františka, brat trpiacich, brat každého z nás. Nech nás jeho pomoc vedie na ceste evanjelia a robí nás stále štedrejšími v nasledovaní Krista! (JÁN PAVOL II., Príhovor k pútnikom zhromaždeným na blahorečenie Pátra Pia z Pietrelciny, 3. mája 1999).

San Giovanni Rotondo, 12.9.2014

Drahí bratia a sestry,

V septembri sa naša myseľ sústreďuje na sv. Pátra Pia. Modlitbové skupiny, duchovné deti a ctitelia Pátra Pia uskutočňujú svoje duchovné a osobné putovanie do San Giovanni Rotondo, aby sa pripravili na oslavu prechodu do večného života tohto pokorného Brata. Deväť dní novény a samotný sviatočný deň sú naplnené intenzívnou modlitbou a meditáciou. Počas tejto doby budeme mať možnosť poskytnúť Pánovi naše modlitby a prosby za tie osobitné milosti, ktoré si vyprosujeme na príhovor Pátra Pia, ktorý v nebi neustále oroduje za svoje duchovné deti.

Sme milovanou rodinou sv. Pátra Pia. Pretože ho milujeme, milujeme rovnako aj dielo jeho srdca. Je to ako jeho podpis, ktorý nám zanechal, aby vzbudil a stále oživoval v nás milosrdenstvo k blížnemu – Dom úľavy v utrpení. Aké by to bolo krásne, keby všetky skupinky a pútnici prichádzajúci do San Giovanni Rotondo uctiť si telo nášho svätého Pia, túžili rovnako aj spoznať jeho životný odkaz, živé dedičstvo, ktoré nám zanechal. Toto dielo pretrváva dodnes a svedčí o sile príhovornej modlitby pre trpiace ľudstvo: Dom úľavy v utrpení. Srdce kňaza Pátra Pia bolo zapálené  láskou k tomuto miestu. Preto pútnici, ktorí navštívia  San Giovanni Rotondo, aby si uctili jeho telo, by mali tiež navštíviť toto miesto, ktoré ovládlo jeho srdce. Nebudeme nikdy schopní jasne porozumieť Pátrovi Piovi a jeho spiritualite služobníka, ak vynecháme návštevu tohto miesta, ktoré dosvedčuje, že páter Pio bol úplnou osobnosťou s dušou i telom.

Svätý Pio strávil dlhé hodiny medzi oltárom a spovedaním počas dňa. Večery a dlhé noci boli zasvätené odpovediam cez listy svojim duchovným deťom a jeho neúnavným modlitbám pred Pánom za všetkých, ktorí sa vkladali do jeho kňazských rúk (služby). Páter Pio si nič neponechal pre seba. Rozdal sa úplne pre blaho svojich bratov a sestier. On sa dokonca ponúkol ako obeta za ich spasenie a záchranu, čím sa mysticky spolupodieľal na Kristovom utrpení. Dnes ako aj predtým, choroby a slabosti zdieľajú s ním túto obetu špeciálnym spôsobom. Pre Pátra Pia posvätnosť chorej a slabej osoby bola taká veľká, že táto osoba dokazovala pravé a jedinečné zjavenie Boha v človeku. Pre pokorného stigmatizovaného kňaza utrpenie bolo niečím, čo si vyžadovalo úľavu. Páter Pio vynaložil veľké úsilie, aby sa do liečebného procesu zahrnul pastoračný prístup. Choroba akéhokoľvek druhu musela byť liečená, keď to bolo možné. Všetko sa musí vložiť do Božích rúk a kompetentného zdravotníckeho personálu a možností, keď sa snažíme dosiahnuť tie požadované klinické výsledky, ktoré dnes poskytujú pre trpiace človečenstvo také prístroje ako CT-čko (tomografia a rádiológia).

Pripojme sa všetci k novéne a oslave Sv. Pátra Pia s týmto úmyslom a nech pokračuje puto charity, ktoré udržuje naše modlitby a inšpiruje nás robiť dobrú a svätú prácu.

Páter Carlo Maria Laborde – kapucín, generálny zástupca MsPP

San Giovanni Rotondo, 10.12.2014

Drahí bratia a sestry,

V spoločenstve s Cirkvou, začali sme našu Adventnú púť s veľkou radosťou a obnoveným entuziazmom. Cez liturgiu a pozorným počúvaním slova Božieho, Cirkev sa pripravuje uvítať Spasiteľa, ktorý nás príde zachrániť. Ponáhľame sa oslavovať Vianoce, Narodeniny Spasiteľa, s radosťou a úžasom a so srdciami plnými vďačnosti za tento hlboký čin pokory a neopísateľnej charity od Božieho Syna pre nás!

Vianoce oslavujú tajomstvo Vtelenia a narodenia Božieho Syna, ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny v Judejskom Betleheme. Toto je tajomstvo Božej lásky k človečenstvu a Božej nežnosti a lásky k človeku. Stal sa zraniteľným a slabým dieťaťom a pokračuje v dávaní seba nám, aby sme ho privítali s radosťou. Narodenie Ježiša je historická udalosť, ktorá sa udiala pred dvetisíc rokmi. Naše Vianoce budú zmysluplné pre nás v tej miere, do akej urobíme túto udalosť prítomnú a účinnú v našich životoch dnes. Ježiš sa už narodil v Betleheme, ale musí sa narodiť v nás , v našich každodenných životoch. Teda, sme volaní pripraviť si naše srdcia, aby sme ho privítali a dovoliť mu, aby bol osvietený jeho nádherou, aby očistil naše srdcia od hriechu, sebectva, pýchy, zmyselnosti a všetkých tých prekážok, ktoré zabraňujú, aby Boh vládol v našich životoch.

Drahí priatelia, musíme znovuobjaviť to nevyspytateľné tajomstvo, ktoré naplnilo nášho Serafínskeho Otca Sv. Františka s takým hlbokým citom a úžasom, že zatúžil uviesť prvý živý betlehem v Greccio. Zatúžil vidieť s jeho ľudskými očami tie útrapy, ktoré Dieťa Ježiš vydržal v Betlehemskej jaskyni.

Vianoce boli sviatkom sviatkov pre Pátra Pia z Pietrelciny. Tí, ktorí žili s ním, hovoria ako sa pripravoval s veľkou starostlivosťou, aby oslávil tajomstvo Ježišovho narodenia, a počítal dni, ktoré ho oddeľovali od 25. decembra. Bol dojatý k slzám pred predstavou Betlehemského Dieťaťa a nežne ho objal a pobozkal. Jeho srdce bolo preplnené s radosťou keď kontemploval výjav Boha, ktorý sa stal malým dieťaťom a dal sa nám do našich rúk z jeho obrovskej lásky k človeku! Rôzni svedkovia potvrdili, že videli Pátra Pia, ako jemne objímal v náručí živé Dieťa Ježiša osvieteného s nadprirodzeným svetlom! On samotný sa priznal v dopisoch svojmu duchovnému vodcovi, že po mnohých útokoch diabla prišlo Dieťa Ježiš aby ho potešilo s nežnou starostlivosťou.

Ako duchovné deti Pátra Pia a členovia modlitbových skupín sme volaní prežívať Vianoce s tou istou radosťou, úžasom a vďačnosťou s akou sa náš Otec a Zakladateľ pripravoval a miloval toto veľké tajomstvo. Svetská propagácia a masmédiá ponúkajú inú predstavu obyčajných a sterilných Vianoc: konzumizmus, odpadky, bezvýznamné slávnosti, mravne skazené a ofenzívne správanie sa za každú cenu, nemierne jedenie a pitie do skorých ranných hodín, oslepujúce svetlá, veselí a bacuľatí Santa Klausovia, rozličné sladkosti a šumivé vína, a iné…  Vianoce sú upravené pre každého a kohokoľvek, takže ateisti a politickí sekularisti môžu byť spokojní s takýmto druhom Vianoc. My sme povolaní po znovuobjavení skutočného významu Vianoc, a prežívať ich v charite a zdieľaní s chudobnými a núdznymi. Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoja život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. (1 Ján 3,16).

Hlučné a prázdne Vianoce nás vyzývajú, aby sme odpovedali s Vianocami čistej radosti, akoby detského prekvapenia, srdcami preplnenými vďačnosťou a úžasom, a s rukami ochotnými zdieľať životné a dobré veci, ktoré nám Pán v jeho prozreteľnosti chcel udeliť.

Drahí bratia a sestry, Všetko najlepšie! Nech sú tieto Vianoce 2014 znamením nášho stretnutia s Bohom lásky, ktorý sa nám dáva a prosí, aby sme ho privítali a dali mu svedectvo našej služby a solidarity, v radosti a pokoji: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Páter Carlo Maria Laborde – kapucín, generálny zástupca MsPP