Duchovná obnova 2014, 2015, 2016, 2018

Fotodokumentácia z tridua duchovnej obnovy MsPP v Hlohovci v dňoch 20. – 22.9.2018

Fotodokumentácia z tridua duchovnej obnovy MsPP v Hlohovci v dňoch 22. – 24.9.2016

Fotodokumentácia z tridua duchovnej obnovy MsPP v Hlohovci v dňoch 17. – 19.9.2015

Svätú omšu dňa 17.9.2015 celebroval páter Karol Švarc OFM

Sviatosť oltárnu k adorácii vystavil dňa 18.9. dp. kaplán Ľuboš Matúš

Svätú omšu dňa 18.9.2015 celebroval páter Jozef Čirák OFM

Duchovná obnova bola ukončená slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval duchovný asistent MsPP páter Leopold Jablonský OFM,  gvardián hlohoveckého kláštora

Fotodokumentácia z tridua duchovnej obnovy MsPP v Hlohovci v dňoch 18. – 20.9.2014

Každoročne v období výročnej spomienky na sv. Pátra Pia z Pietrelciny (23. sept.), aj tento rok (2014) v dňoch 18.-20. septembra, vedenie MsPP usporiadalo trojdňovú duchovnú obnovu v kostole Ducha Svätého, sídle Modlitbového spoločenstva (skupiny) sv. Pátra Pia v Hlohovci. Duchovná obnova sa zároveň niesla v duchu zavŕšenia desiatich rokov pôsobenia, ktoré si toto modlitbové zoskupenie pripomenulo a oslávilo 22. marca 2014, v čase jeho oficiálneho schválenia. Triduum – štvrtok, piatok, sobota, bolo každý deň ukončené sv. omšou. Vo štvrtok (18.9.) sv. omšu celebroval duchovný asistent MsPP, páter Leopold J. Jablonský, gvardián miestnych františkánov.

Sv. omša bola obetovaná za členov MsPP v Hlohovci a ctiteľov svätca.

V piatok (19.9.) celebrantom sv. omše bol páter Karol Švarc OFM z františkánskeho kláštora v Hlohovci.

Sv. omša bola obetovaná za  všetkých dobrodincov MsPP.

Tretí deň obnovy (20.9.) sv. omšu celebroval páter Norbert Pšenčík, gvardián kapucínskeho kláštora v Pezinku.

Sv. omša bola obetovaná za všetkých trpiacich ľudí na Slovensku, ktorí sa s dôverou vkladajú do modlitieb MsPP v Hlohovci.