Fotografie stretnutí

Ďakovnú sv. omšu za požehnané ukončenie kalendárneho roka 2016 v Hlohoveckom

MsPP, 10. decembra 2016, celebroval ako hosť spoločenstva v Kostole Ducha Svätého

páter gvardián, Šimon R. Supek OFM z Trnavy.

Počas stretnutia dňa 21.11.2015 nás navštívila skupinka terciárov  (OFS) z Považskej Bystrice. Títo ctitelia sv. Pátra Pia prišli so svojimi duchovnými: P. Jakubrafaelom B. Patayom OFM Cap. a dp. Františkom Galvánkom.

Archív fotografií zo stretnutí:

Dňa 08.04.2004 Arcibiskupský úrad v Trnave potom, ako bol zaradený do medzinárodného zoznamu v San Giovanni Rotondo, oficiálne potvrdil a registroval Certifikát MsPP v Hlohovci a zabezpečil podpisom Jeho Excelencie, Mons. Jánom Sokolom, arcibiskupom.

Prvé verejné zahajovacie stretnutie ctiteľov sv.Pátra Pia sa uskutočnilo dňa 17.apríla 2004.

… a členovia MsPP v Hlohovci v roku 2012

Privítanie prvého duchovného asistenta v MsPP-Pátra Františka D.Albertyho, kapucína.

Ukážka zo slávnostnej koncelebrovanej sv.omše počas výročnej spomienky na sv.Pátra Pia, 24. septembra 2004, ktorá pre členov MsPP a ctiteľov svätca znamená slávnosť. Koncelebrantami boli P.František D.Alberty OFM Cap. a P.Matej Ovčiarik OFM.

Snímka dokumentuje koncelebrantov sv.omše a S.Patayovú, vedúcu MsPP počas slávnostného posedenia 24.09.2004.

K aktivitám patrí aj tá, ktorú predstavujeme aj na fotodokumente. Na pozvanie prišiel do Hlohovca misionár z Namíbie, rehoľník Juraj Slugeň OFM Cap., ktorý zaujímavo rozprával zážitky z misie, doložené vídeom, dňa 05.februára 2005.

Za členov MsPP poďakovala misionárovi za ochotu priblížiť zaujímavý a ťažký pobyt v Namíbii, vtedy zástupkyňa vedúcej MsPP, Ľubka Gablechová, 05.02.2005.

Predstavujeme jednu zo skupín sv. Pátra Pia, ktoré vznikli na podnet prvej certifikovanej MsPP v Hlohovci. Rodina Lihosithovcov v Bardejove. Okrem svojich detí si adoptovali aj opustené z detského domova.

Na pozvanie vedenia MsPP v Hlohovci dňa 26. februára 2005 zavítal medzi členov a ctiteľov sv. Pátra Pia mnohým známy charizmatický kňaz a rehoľník, kapucín,  P. Leopold I. Nemček

Odovzdávanie obetných darov počas sv. omše.

P. Leopold rád prijal pozvanie aj do rodiny vedúcej MsPP v Hlohovci (26.2.2005).

16. apríla 2005 si Modlitbové spoločenstvo (skupina) sv. Pátra Pia v Hlohovci pripomína ročné jestvovanie, čiže od oficiálneho potvrdenia Arcibiskupským úradom v Trnave. Na snímke je vedúca skupiny, jej zástupkyňa a vtedy duchovný asistent skupiny, P. František D. Alberty.

Spoločná snímka MsPP na priedomí kostolíka Ducha Svätého v Hlohovci (16. apríla 2005).

Duchovná obnova Modlitbového spoločenstva (skupiny) sv. Pátra Pia v Hlohovci v dňoch 22.-24. septembra 2005. Snímka dokumentuje koncelebrovanú sv. omšu v kostolíku Ducha Svätého. Koncelebrujúcimi boli kapucíni: P. Jozef Timko, provinciál, P. František D. Alberty, duchovný asistent MsPP a P. Krišpín V. Nociar, za asistencie miestnych miništrantov.

Slávnostná sv. omša (24.9.) bola ukončená modlitbou Anjel Pána…

Sviatočná atmosféra sa odzrkadlila aj v družnej diskusii a to počas agapé na nádvorí Farského pastoračného centra v Hlohovci.

Vedúca a zástupkyňa MsPP v Hlohovci v kruhu pátrov kapucínov, po ukončení sv. omše z príležitosti výročnice sv. Pátra Pia.

Po oficiálnej časti stretnutia ctiteľov sv. Pátra Pia s milými hosťami, nasledoval obed v jedálni farského úradu, kde pátrov kapucínov privítal aj predstaviteľ farnosti, vdp. Mons. Ján Repiský.

ROK 2006

Výročné slávnosti sv. Pátra Pia (23. septembra) bývajú tradične spojené s návštevou hosťujúcich kňazov a rehoľníkov-celebrantov alebo koncelebrantov. Na prvý deň duchovnej obnovy v roku 2006 prijal pozvanie P. Peter Ján Spišiak, z komunity Rodiny Panny Márie, rodák z Koplotoviec.

Druhý deň duchovnej obnovy v roku 2006 obohatil podnetnou homíliou a sv. omšou Hlohovčan, dp. Farár Rastislav Zelenay.

Vyvrcholením trojdnia duchovnej obnovy MsPP bola výročná, koncelebrovaná, slávnostná sv. omša.

Vďaka za prijaté pozvanie bola prejavená každému z celebrantov sv. omše. Na snímke odovzdáva kvety členka MsPP Gitka Gašperová rodákovi (vtedy diakonovi) kapucínovi, Jakubrafaelovi.

Kostolík Ducha Svätého v Hlohovci z príležitosti výročnice sv. Pátra Pia v roku 2006 zaplnili ctitelia svätca, ktorí prítomných celebrantov odmenili vďačným potleskom.

Záverom sv. omše sa všetci prítomní pomodlili Anjel Pána…

Slávnostná, výročná sv. omša so spomienkou na sv. Pátra Pia v r. 2006 zostane isto-iste pre všetkých pamätná. Dokumentuje to aj táto pozoruhodná snímka. Koncelebrantami totiž boli rehoľní bratia z troch františkánskych rodín: P. Štefan M. Bankovič OFM, P. František D. Alberty OFM Cap., v strede je vdp. Mons. Ján Repiský, farár, P. Jozef Košč OFM Conv. a diakon, v súčasnosti už P.Jakubrafael B. Patay OFM Cap.

Rok 2007.

Každý z trojdňovej duchovnej obnovy v období výročnice sv. Pia

z Pietrelciny (Pátra Pia) býva zavŕšený sv. omšou.

V septembri 2007 pozvanie prijal aj dp. Juraj Valúšek,

hlohovský kaplán.Výročnú, slávnostnú sv. omšu v r. 2007 v kostolíku Ducha Svätého

v Hlohovci, celebroval P. Norbert Pšenčík, kapucín, za asistencie

rehoľného spolubrata Gorazda Veselovského.

Pán môj a Boh môj! Sv. prijímanie – výročnica sv. Pátra Pia 2007.

Počas výročnej sv. omše (2007) čítanie z liturgickej knihy prevzala

Lýdia Tittelová, v súčasnosti zodpovedná za webovú stránku MsPP

v Hlohovci.

V čase, keď MsPP v Hlohovci čakala na pridelenie stáleho duchovného

asistenta, pozvanie do Hlohovca prijali na slávenie Eucharistie

3. novembra 2007 aj dvaja kapucíni z Bratislavy: P. Milan Pastierčin

a P. Jakubrafael B. Patay.

Rok 2008

S radosťou sme privítali k sláveniu sv. omše 19. januára 2008

návštevu z hlohovského františkánskeho kláštora, P. Massea

Golhu, OFM.

Snímka z priebehu sv. omše 19.1.2008 prezrádza skutočnosť

(vianočný stromček a výzdoba), že sa zároveň jedná o prvú

svätú omšu MsPP v novom roku.

Sväté omše občas spestrí aj hudobná skupina TRUE FACE.

Rok 2008

V priebehu očakávania na pridelenie duchovného

asistenta MsPP pozvanie vedúcej MsPP prijal aj

P. Milan Pastierčin, kapucín z bratislavského

kláštora.

Celebrantami sv. omše v kostolíku Ducha Svätého

v Hlohovci boli: P. Milan Pastierčin a P. Jakubrafael

B. Patay, kapucíni z Bratislavy.

Prelomom v pôsobení MsPP v Hlohovci bolo pridelenie

duchovného asistenta cirkevnou vrchnosťou, dp. Stanislava

Lieskovského. Jeho prvá sv. omša pre MsPP sa uskutočnila

17. mája 2008 v kostolíku Ducha Svätého.

Členom MsPP, ale aj trvalým miništrantom počas
sv. omší v skupine, je Robko Kucharík z Hlohovca.

Členky MsPP v Hlohovci, Viktória Petreková a Gitka

Gašperová prinášajú obetné dary pri slávení Eucharistie.

Radosť členov a ctiteľov sv. Pátra Pia z toho, že už

nie sme osirotení, ale konečne máme svojho duchovného

asistenta, je zdokumentovaná snímkou pred vchodom

do chrámu.

V súvislosti s výročnicou sv. Pátra Pia (25.-27.9. 08), MSPP aj v tomto roku poriadala duchovnú obnovu. Na jeden z troch dní obnovy prijal pozvanie dp. Tibor Sloboda, farár v Šulekove.

Tretí deň výročnice vyvrcholil slávnostnou svätou, koncelebrovanou svätou omšou. Hlavným celebrantom bol duchovný asisten MsPP, dp. S. Lieskovský. Koncelebrantmi boli dp. J. Rybanský, dekan a P. Norbert Pšenčík, novicmajster, v sprievode piatich novicov – kapucínov z Kremnických Baní.

Sviatosť Oltárna je veľkou pomocou na ceste k dokonalosti. Musíme ju však prijímať s túžbou a odhodlaním odstrániť z nášho srdca všetko, čo sa nepáči Tomu, pri ktorom chceme spočinúť.  (sv. Páter Pio)

Chvála a vďaka Bohu za požehnanú a vydarenú výročnicu sv. Pátra Pia v Hlohovci, v kostolíku Ducha Svätého v dňoch 25.-27. septembra 2008.

Medzi tých, ktorí prijali pozvanie slúžiť sv. omšu dňa 14.4.2010, bol aj dp. Ľudovít Kubán, kaplán v Hlohovci