Duchovná obnova september 2013, 2012, 2011

Tak ako každý rok v období výročnej spomienky na sv. Pátra Pia, aj tento rok sa v dňoch 19. – 21. 9.2013 konala duchovná obnova MsPP v Hlohovci. Každý deň tridua bol ukončený sv. omšou: vo štvrtok 19.9. celebroval sv. omšu P. Leopold J. Jablonský, gvardián hlohoveckého kláštora.

V piatok 20.9.2013 celebroval sv. omšu P. Benedikt Ščerban OFM.

V sobotu 21.9.2013 celebrovali sv. omšu P. Krišpin V. Nociar, gvardián a Jakubrafael B. Patay, kapucíni, obaja zo žilinského kláštora.

o Tradične okolo výročnej spomienky na sv. Pia z Pietrelciny (Pátra Pia) 23. septembra, poriada vedenie MsPP v Hlohovci trojdňovú duchovnú obnovu. Každý z troch dní je ukončený sv. omšou. V tomto roku (2012) sa konala v dňoch 20. – 22. septembra, v Hlohovci, v kostole Ducha Svätého. Slávnosť sa niesla zároveň v duchu desiateho výročia svätorečenia Pátra Pia (16.6.2002), ale aj 125 rokov od jeho narodenia (25.5.1887). Certifikovaná MsPP v Hlohovci pôsobí neprerušene deviaty rok, riadi sa oficiálnym štatútom a je zaradená do medzinárodného zoznamu modlitbových skupín Pátra Pia v San Giovanni Rotondo v Taliansku.

Fotodokumenty z duchovnej obnovy Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia v Hlohovci.

Celebrantami trojdňovej duchovnej obnovy v dňoch 20.-22.9.2012 boli:

P. Augustín Hlavina OFM – (20. 9.2012)

P. Leopold Jablonsky OFM, gvardián hlohoveckých františkánov (21. 9.2012)

P. Norbert Pšenčík, OFM Cap, predstavený kláštora kapucínov v Pezinku (22. 9.2012)

ROK 2011

v Dňom 3. sept. 2011, MsPP v Hlohovci po prázdninách (júl – august) obnovila pokračovanie pravidelných stretávaní sa v kostole Ducha Svätého. Okrem modlitieb a vďakyvzdaní Bohu, obsahom stretnutia bolo tiež informovanie prítomných o duchovnej obnove MsPP pri príležitosti výročnej spomienky na sv. Pátra Pia

v Ako každý rok po sedem a pol ročnej existencii Modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia, v dňoch 22. -24. septembra 2011 sa v kostole Ducha Svätého uskutočnila trojdňová duchovná obnova pri príležitosti výročnej spomienky na svätca (pre členov MsPP je to slávnosť). Na propagáciu tejto udalosti nám vyšiel v ústrety aj Slovenský rozhlas v relácii Cesty dňa 4. septembra., tiež prostredníctvom webovej stránky MsPP, ale aj distribúciou plagátov s rozpisom programu obnovy. Každý z troch dní bol ukončený sv. omšou. Pozvanie prijali a sv. omše celebrovali: P. Augustín Hlavina OFM, P. Jakubrafael B. Patay OFM Cap. a P. Leopold Jablonský, gvardián OFM v Hlohovci (viď foto). Vďaka Bohu, tohoročná duchovná obnova sa vydarila, a verím, že s bohatým duchovným ovocím – darov Ducha Svätého, a to na príhovor sv. Pátra Pia, prostredníctvom Panny Márie. A to nielen pre všetkých, ktorí sa na nej zúčastnili, ale prostredníctvom ich modlitieb tiež sv. Cirkev a náš národ. Kiež sa stane požehnaním pre celý svet.

Fotodokumenty z duchovnej obnovy Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia v Hlohovci.

Celebrantami trojdňovej duchovnej obnovy v dňoch 22.-24.9.2011 boli:

P. Augustín Hlavina OFM – (22. 9.2011)

P. Jakubrafael B. Patay OFM Cap. (kapucínsky kláštor Bratislava)- (23. 9.2011)

P. Leopold Jablonsky OFM, gvardián hlohoveckých františkánov – (24. 9.2011)