Osobná modlitba pátra Pia po sv. prijímaní

Zostaň so mnou, Pane, a daj mi pocítiť potrebu Tvojej prítomnosti. Ty vieš, ako ľahko na Teba zabúdam.

Zostaň so mnou, Pane, lebo Ty si môj život, bez Teba uhasína moja horlivosť.

Zostaň so mnou, Pane, Ty moje jediné svetlo, bez Teba doliehajú na mňa tmy.

Zostaň so mnou, Pane, aby som počul Tvoj hlas a nasledoval Ťa. Som slabý, je mi potrebná Tvoja pomoc, aby som tak často neklesal.

Zostaň so mnou, Ježišu, lebo sa zvečerieva – blíži sa smrť…Boží súd…večnosť. Znepokojujú ma tmy…pokušenia…vyprahlosti…kríže a bolesti.

Ach…ako veľmi Ťa potrebujem v tejto noci vyhnanstva!

Je najvyšší čas, aby som zdvojnásobil svoje úsilie a neklesal na ceste.

Pane daj, nech Ťa poznám ako Tvoji učeníci pri lámaní chleba, nech eucharistické spojenie je mi silou, čo ma udržuje a je jediným pokojom môjho srdca.

Zostaň so mnou, Pane, aby, keď príde smrť, mohol som byť spojený s Tebou, Tvojou milosťou a láskou, ale zvlášť Eucharistiou.

Zostaň so mnou, Pane, neprosím o Tvoju Božskú útechu – tú si nezasluhujem, ale o milosť byť v Tvojej prítomnosti, ach… áno… o tú Ťa prosím.

Túžim Ťa milovať celým srdcom tu na zemi, aby som potom s najväčšou dokonalosťou mohol Ťa milovať v nebi po celú večnosť. Amen.