O nás

Certifikát potvrdil:
Bratislavsko-trnavský arcibiskupský úrad
917 66 Trnava, Hollého 10
Číslo reg. 1275/04, v Trnave 8.4.2004

Verejné stretnutia MsPP sa uskutočňujú dvakrát do mesiaca v sobotu o 9,15 hod. v kostolíku Ducha Svätého v Hlohovci, ktorý je súčasťou Farského pastoračného centra. Každé druhé stretnutie MsPP je ukončené svätou omšou.
Jedenkrát do roka sa uskutočňuje trojdenná duchovná obnova pre členov MsPP a ctiteľov sv. Pátra Pia.  Vedúcou skupiny je Stanislava Patayová, kroniku vedie Lýdia Tittelová a toho času pracuje vedúca MsPP bez zástupcu. Duchovný patronát  (asistenciu) MsPP v Hlohovci prevzali v súčasnosti miestni františkáni pod vedením p. Leopolda J. Jablonského OFM, kvardiána. Písomné a telefonické kontakty s vedúcou skupiny sú celoslovenského charakteru. Počas existencie Modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia v Hlohovci, zaznamenávame viacero nadprirodzených zásahov Boha, na príhovor sv. Pátra Pia.

Kontakt:
Stanislava Patayová
Radlinského 92
920 01 Hlohovec
tel. číslo: 0908 099400

Kamilka Dragúňová

tel. číslo: 0948050948

Alica Majerníková

tel. číslo: 0907212549

Lýdia Tittelová

tel. číslo: 0918983252

Prosím, pripojte sa k nám, ak ste veriaci, cítite potrebu duchovne sa posilniť a ste ctiteľom sv. Pátra Pia.

Prosím, ak máte organizačné schopnosti, ste obetavá (ý),  pomôžte nám v úlohe zástupcu vedúcej MsPP.