Fotografie miesta stretnutí MsPP

Na snímkach je farské pastoračné centrum v Hlohovci, ktorého súčasťou je kostolík Ducha Svätého – sídlo Modlitbového spoločenstva (skupiny) sv. Pátra Pia.


Každé stretnutie MsPP zahajuje jeho vedúca Stanislava Patayová

Ježiš vo Sviatosti Oltárnej s láskou prijíma naše modlitby, prosby a srdcia …(interiér kostolíka)

Hlavnou súčasťou stretnutí býva modlitba.