Archive for the ‘Nezařazené’ Category

Najbližšie stretnutie MsPP

Srdečne pozývame všetkých členov MsPP a ctiteľov sv. Pátra Pia na modlitbové stretnutie, ktoré je zároveň slávnosťou sv. Pátra Pia a ktoré sa uskutoční v sobotu    21. septembra 2024, v  kostole Ducha Svätého v Hlohovci,  so začiatkom o 9,15 hod. Stretnutie bude ukončené svätou omšou so začiatkom o 11,00 hod. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame a tešíme sa na Vás!

  • Program stretnutí MsPP v Hlohovci:
  • 21. september  2024 – so svätou omšou /slávnosť Pátra Pia/
  • 19. október  –  bez svätej omše
  • 16. november  – so svätou omšou
  • 14. december 2024 – so svätou omšou
  • 4. január  2025 – so svätou omšou

Júl, august = prázdniny

Z UDALOSTI MsPP V HLOHOVCI

                    Stručný prehľad jubilejnej slávnosti

Rok 2024 v Modlitbovom spoločenstve Pátra Pia v Hlohovci, pôsobiacom v kos­tole Ducha Svätého /ktorý je jeho sídlom/, zostane trvalo pamätným, konkrétne apríl, keď pred 20 rokmi zahájila svoje modlitbové pôsobenie zoficiálnená certifikátom, a následne registrovaná v medzinárodnom centre zoskupení Pátra Pia v San Giovanni Rotondo v Taliansku.

V sobotu 6. apríla, slávnostnou atmosférou naplnený interiér chrámu Du­cha Svätého, účasťou veriacich nielen z Hlohovca, ale aj iných miest a obcí, na jubilejnú, ďakovnú, pontifikálnu sv.omšu.

Svätú omšu predchádzali modlitby a vďakyvzdania už od 9.15 hod. ukončené sv. omšou o ll.00 hod. Za zvukov slávnostnej predohry organistom Dávidom Šintalom, vstúpil na cestu k oltáru zástup asi desiatich miništrantov, nasledovali šiesti kňazi /koncelebranti/, medzi ktorými bol aj Hlohovčan, páter Jakubrafael Blahoslav Patay, kapucín, toho času pôsobiaci misijne v Maďarsku, pútnickom mieste Máriabesnyő ,a za nimi s radosťou očakávaná Jeho Excelencia, Mons. Ján Orosch, arcibiskup Trnavskej arcidiecézy.

Priebeh slávnostnej sv.omše šetrne ovplyvňoval pohyb médií, dokumentaristov, fotografistov, hlohovecká televízia, TV LUX…

Evidencia podujatí v MsPP a jeho 20 ročného modlitbového úsilia, podľa slov pána arcibiskupa, nezostanú evidované iba v análoch hlohoveckej farnosti, ale tiež arcidiecéznej ,a tiež aj v centrále S.G.R. v Taliansku. Napokon azda treba dodať, že naše drahé Slovensko pripojením sa k jednému zo sociálnych diel sv. Pátra Pia, získalo patróna, ktorý pomocou Panny Márie, Sprostredkova­teľky všetkých milostí, vyprosuje množstvo dobier od Pána.

Záverom vari treba so cťou a radosťou dodať, že istou kuriozitou je aj sku­točnosť, že 20-ročné jubileum jestvovania MsPP pripadlo na ROK MODLITBY, vy­hlásený Sv. otcom Františkom.

Po ukončení sv. omše a krátkom prejave zakladatelky a vedúcej MsPP, pán arci­biskup jej poďakoval za obetavú vytrvalosť snahy pre dobro blížnych, spolu so spolupracovníčkami vo vedení spoločenstva Lýdie Tittelovej a Kamilky Dragúňovej. Okrem pamätného daru vedúcej, pán arcibiskup odovzdal jej s požehnaním pápeža aj pamätnú medajlu od Svätého otca Františka.

Informáciou o nevšednom dianí MsPP v Hlohovci súčasne vyprosujem od dobrotivého Bo­ha pre všetkých, ktorí sa podieľali na zdarnosti podujatia pri príležitosti 20 ročného jubilea MsPP požehnanie. A moje želanie? Nech všetko slúži AD MAIOREM DEI GLORIAM!

                   Stanislava Anna Patayová Šaturová

                           líd. MsPP v Hlohovci

Záznamy zo slávenia sv. omše si môžete prehrať tu: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_32571, https://www.facebook.com/share/v/8uE4UB9tCwxouPpd/